Veiligheidsverantwoordelijken voetbal

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 FEBRUARI 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1999 betreffende het veiligheids- en coƶrdinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden (BS 3 maart 2020)

Inwerkingtreding: 13 maart 2020

NjW 2020, afl. 419, 247.

  11