Extra informatie voor Sluitingsfonds bij overname activa

KONINKLIJK BESLUIT VAN 9 FEBRUARI 2020 tot wijziging van artikel 50 § 1, 4° van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen (BS 26 februari 2020)

Inwerkingtreding: 7 maart 2020

NjW 2020, afl. 419, 250.

  11