Adoptie-uitkering zelfstandigen

KONINKLIJK BESLUIT VAN 9 JANUARI 2020 Tot wijziging van artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen (BS 3 februari 2020)

Inwerkingtreding: 31 maart 2019

NjW 2020, afl. 417, 160.

  27