Vakantiegeld bij pleegouderverlof

KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 2019 tot wijziging van de artikels 16, 18, 20, 21, 41, 43 en 68 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (BS 17 januari 2020)

Inwerkingtreding: 1 januari 2020. Het KB is de eerste keer van toepassing op het vakantiejaar 2020, vakantiedienstjaar 2019.

NjW 2020, afl. 416, 104.

  31