Postvergoedingsregels voor verbindingsmagistraat

KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JANUARI 2020 houdende regeling van de postvergoedingen van de magistraat gemachtigd om een opdracht als verbindingsmagistraat in het buitenland te vervullen en van de medewerker van de verbindingsmagistraat in het buitenland (BS 22 januari 2020)

Inwerkingtreding: 1 februari 2020

NjW 2020, afl. 416, 105.

  40