Verjaring ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen

WET VAN 14 NOVEMBER 2019 tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen betreft (BS 20 december 2019)

WET VAN 5 DECEMBER 2019 tot wijziging van artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (BS 20 december 2019)

Inwerkingtreding: 30 december 2019

NjW 2020, afl. 414, 21.

  73