Uitstel voor enkele gerechtelijke nieuwigheden

WET VAN 11 DECEMBER 2019 tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerkingtreding betreffende Justitie (BS 20 december 2019)

Inwerkingtreding: 30 december 2019. De gewijzigde overgangsregeling voor de rechters in ondernemingszaken geldt sinds 20 december 2019.

NjW 2020, afl. 414, 20.

  16