Onmiddellijke aanhouding bij recidivegevaar

WET VAN 29 NOVEMBER 2019 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis aangaande de onmiddellijke aanhouding (BS 11 december 2019)

Inwerkingtreding: 21 december 2019

NjW 2020, afl. 414, 19.

  68