Energieprestatiecertificaat

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 5 DECEMBER 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs (BS 18 december 2019)

Inwerkingtreding: 1 januari 2020. Het EPC zelf is maar verplicht vanaf 1 januari 2022.

NjW 2020, afl. 414, 19.

  28