Beveiligd klinisch observatiecentrum in gevangenis

KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 DECEMBER 2019 tot oprichting van het beveiligd klinisch observatiecentrum (BS 16 december 2019)

Inwerkingtreding: 1 januari 2020

NjW 2020, afl. 414, 21.

  46