Fictieve identiteit agenten Staatsveiligheid

KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het koninklijk besluit van 3 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 21 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst (BS 4 november 2019)

Inwerkingtreding: 14 november 2019

NjW 2019, afl. 411, 791.

  9