Stoppen voor wielerwedstrijden

KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 SEPTEMBER 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen en het koninklijk van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (BS 15 oktober 2019)

Inwerkingtreding: 1 januari 2020

NjW 2019, afl. 411, 786.

  12