Nieuw AREI

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 SEPTEMBER 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (BS 28 oktober 2019)

Inwerkingtreding: 1 juni 2020

NjW 2019, afl. 411, 787.

  23