Buitenlandse adoptie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 SEPTEMBER 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2017 betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde (BS 16 oktober 2019)

Inwerkingtreding: 26 oktober 2019

NjW 2019, afl. 411, 786.

  11