Vuurwapenladers met abnormaal hoge capaciteit

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 20 SEPTEMBER 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2012 tot bepaling van de laders met een groter dan normale capaciteit voor een bepaald model vuurwapen (BS 25 september 2019)

Inwerkingtreding: 25 september 2019

NjW 2019, afl. 410, 746.  25