VLAREM-trein 2017

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 3 MEI 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw [VLAREM-trein 2017] (BS 26 september 2019) (met Verslag aan de regering)

Inwerkingtreding: grotendeels op 1 oktober 2019 (art. 306). De verplichte aanstelling van een erkende mer-coördinator – vanaf 1 januari 2020 – is één van de weinige uitzonderingen hierop. Er zijn enkele overgangsbepalingen.

NjW 2019, afl. 410, 741.

  22