Maribel-regelgeving vereenvoudigd

KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 SEPTEMBER 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (BS 3 oktober 2019)

Inwerkingtreding: 1 januari 2020, met uitzondering van:

  • artikel 1, 5°: 1 januari 2018
  • artikel 1, 6°: 1 mei 2017
  • artikel 1, 7°: 1 januari 2016
  • artikel 1, 8°: 1 januari 2017

NjW 2019, afl. 410, 743.

  22