Hervorming Wapenwet

KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 OKTOBER 2019 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet (BS 9 oktober 2019)

Inwerkingtreding: 19 oktober 2019 (mits uitzonderingen)

NjW 2019, afl. 410, 745.

  23