Drinkwater

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 19 JULI 2019 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft aanvulling van procedurele regels inzake richtwaarden, de inhoud van het leveringsplan, gebruiksbeperkingen op water afkomstig uit het openbaar waterdistributienetwerk, rapportering van potentieel ernstige bedreigingen voor volksgezondheid en de continuïteit van de waterlevering (BS 8 oktober 2019)

Inwerkingtreding: 18 oktober 2019

NjW 2019, afl. 410, 744.

  24