Apps en websites federale overheid

KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 SEPTEMBER 2019 tot aanduiding van de instantie die toezicht houdt op de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties, en tot vaststelling van de toezichtmethodiek (BS 25 september 2019)

Inwerkingtreding: 25 september 2019

NjW 2019, afl. 410, 741.

  35