Aanslagbiljet via eBox

KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 JUNI 2019 tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten (BS 25 september 2019)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 SEPTEMBER 2019 tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 betreffende de elektronische aanbieding van aanslagbiljetten (BS 25 september 2019)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 SEPTEMBER 2019 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Financiƫn wat de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox betreft (BS 25 september 2019)

Inwerkingtreding: 1 oktober 2019

NjW 2019, afl. 410, 740.

  40