Verzoek tot rechterlijke bescherming

KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 JULI 2019 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241 § 1 lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek (BS 21 augustus 2019)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 JULI 2019 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen en van vereenvoudigde boekhouding ter uitvoering van de artikels 498/3 § 4, 499/6 lid 5 en 499/14 § 4 van het Burgerlijk Wetboek (BS 21 augustus 2019)

NjW 2019, afl. 408, 644.

  22