Verval van het recht tot sturen

WET VAN 8 MEI 2019 tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoƶrdineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer en tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering (BS 22 augustus 2019)

NjW 2019, afl. 408, 645.

  19