Verkoop van tabak aan minderjarigen

WET VAN 12 JULI 2019 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen (BS 8 augustus 2019)

Inwerkingtreding: 1 november 2019

NjW 2019, afl. 408, 641.

  40