Geen cash meer bij fiscus

KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 JULI 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1936 houdende algemeen reglement van de successierechten, het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en het koninklijk besluit van 14 september 2016 tot vaststelling van de retributies voor de uitvoering van de hypothecaire formaliteiten en voor de aflevering van de afschriften en getuigschriften (BS 13 augustus 2019)

Inwerkingtreding: 23 augustus 2019

NjW 2019, afl. 408, 643.

  39