Digitale foto van gevangenisbezoekers

KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 AUGUSTUS 2019 tot uitvoering van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden inzake de toegang tot de gevangenis (BS 29 augustus 2019)

Inwerkingtreding: 1 december 2019. Ook de artikelen 32, 33 en 34 van de basiswet van 12 januari 2005 treden dan in werking.

NjW 2019, afl. 408, 646.

  23