Afgesloten buurtwegen, trage wegen en gemeentewegen

DECREET VL. PARL. van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen (BS 12 augustus 019)

Inwerkingtreding: 1 september 2019

NjW 2019, afl. 408, 642.

  20