Rechtsbijstandsverzekering

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 2019 tot uitvoering van de artikelen 8 §2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering (BS 12 juli 2019)

Inwerkingtreding: 1 september 2019

NjW 2019, afl. 407, 599.

  22