Premie voor thuisbatterij

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 28 juni 2019 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor een stationaire installatie voor elektrochemische opslag van elektriciteit (BS 1 augustus 2019)

Inwerkingtreding: 1 augustus 2019

NjW 2019, afl. 407, 600.

  38