‘Ongehuwd’ in administratieve akten

WET VAN 2 MEI 2019 betreffende de verandering van de vermelding ‘uit de echt gescheiden’ en ‘weduwnaar/weduwe’ in de administratieve akten (BS 11 juli 2019)

Inwerkingtreding: 21 juli 2019

NjW 2019, afl. 407, 598.

  50