Nationaal Pandregister

KONINKLIJK BESLUIT VAN 16 JULI 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het nationaal pandregister betreffen (BS 5 augustus 2019)

Inwerkingtreding: 15 augustus 2019

NjW 2019, afl. 407, 602.

  19