Gerechtelijke politie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 23 JUNI 2019 ter uitvoering van artikel 102, tweede lid, 4°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (BS 2 augustus 2019)

Inwerkingtreding: 12 augustus 2019

NjW 2019, afl. 407, 601.

  27