Cyberbeveiliging

KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JULI 2019 tot uitvoering van de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid, en van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren (BS 18 juli 2019)

NjW 2019, afl. 407, 599.

  39