Verzamelwet Justitie

WET VAN 5 MEI 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariƫle aktebank (BS 19 juni 2019)

NjW 2019, afl. 406, 557.

  39