Strafuitvoeringsrechtbanken bevoegd voor korte gevangenisstraffen

WET VAN 5 MEI 2019 tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder (BS 14 juni 2019)

Inwerkingtreding: uiterlijk 1 oktober 2020.

NjW 2019, afl. 406, 561.

  36