Schuldsaldoverzekering

KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 MEI 2019 tot vaststelling van een referentierooster met betrekking tot het recht om vergeten te worden in het kader van bepaalde persoonsverzekeringen bedoeld in artikel 61/3 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (BS 14 juni 2019)

NjW 2019, afl. 406, 561.

  13