Rechtspersonenbelasting verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid

KONINKLIJK BESLUIT VAN 6 JUNI 2019 tot invoering van een optiestelsel voor verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (BS 14 juni 2019)

Inwerkingtreding: 14 juni 2019

NjW 2019, afl. 406, 560.

  33