Orgaanhandel

WET VAN 22 MEI 2019 betreffende de handel in menselijke organen en betreffende het niet-bestraffingbeginsel voor slachtoffers van mensenhandel (BS 21 juni 2019)

Inwerkingtreding: 1 juli 2019

NjW 2019, afl. 406, 563.

  13