Verzekering gewaarborgd wonen voor zelfstandigen

DECREET VL. PARL. VAN 3 MEI 2019 houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit (BS 28 mei 2019)

Inwerkingtreding: 7 juni 2019

NjW 2019, afl. 405, 509.

  19