Fietszones

WET VAN 13 APRIL 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van fietszones betreft (BS 29 mei 2019)

Inwerkingtreding: 1 juli 2019

NjW 2019, afl. 405, 511.

  12