Auteursrechten bij afspelen van muziek

KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 MEI 2019 houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen (BS 29 mei 2019)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 MEI 2019 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2017 betreffende de billijke vergoeding van de uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering van fonogrammen of bij uitzending van fonogrammen via de omroep (BS 29 mei 2019)

Inwerkingtreding: 1 januari 2020

NjW 2019, afl. 405, 510.

  29