Nieuw Burgerlijk Wetboek

WET VAN 13 APRIL 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van boek 8 ‘Bewijs’ in dat wetboek (BS 14 mei 2019)

Inwerkingtreding: 1 november 2020

NjW 2019, afl. 404, 468.

  18