Kwaliteitseisen in gezondheidszorg

WET VAN 22 APRIL 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (BS 14 mei 2019)

Inwerkingtreding: 1 juli 2021

NjW 2019, afl. 404, 466.

  10