Gezondheidszorgbeoefenaars van buiten de EU

WET VAN 22 APRIL 2019 tot wijziging van de gecoƶrdineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (BS 14 mei 2019)

Inwerkingtreding: 24 mei 2019

NjW 2019, afl. 404, 467.

  8