Kledij gevangenen

KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 APRIL 2019 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 43 van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden met betrekking tot het recht op het dragen van eigen kledij (BS 18 april 2019)

Inwerkingtreding: 1 juli 2020

NjW 2019, afl. 402, 370.

  10