Btw op elektronische publicaties

WET VAN 13 APRIL 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde publicaties betreft (BS 26 april 2019)

Inwerkingtreding: 1 april 2019 Deze rubriek biedt beknopte duiding bij wetgevende en reglementaire bepalingen met algemene draagkracht verschenen in het Belgisch Staatsblad. De weergegeven analyse bestrijkt het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019 tot 26 april 2019.

NjW 2019, afl. 402, 370.

  9