Verlaagde btw bloemen en planten bij tuinaanleg

WET VAN 27 FEBRUARI 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat betreft het btw-tarief voor de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg en -onderhoud (BS 14 maart 2019)

Inwerkingtreding: 1 april 2019

NjW 2019, afl. 400, 285.

  9