eBox

WET VAN 27 FEBRUARI 2019 inzake de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox (BS 15 maart 2019)

Inwerkingtreding: 25 maart 2019

NjW 2019, afl. 400, 285.

  8