Bestuursdocumenten digitaal

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 18 JANUARI 2019 tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën (BS 14 maart 2019)

Inwerkingtreding: 24 maart 2019

NjW 2019, afl. 400, 286.  11