Premie voor wie gebouw sloopt en vervangt door woning

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 1 FEBRUARI 2019 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een sloop- en heropbouwpremie (BS 26 februari 2019)

NjW 2019, afl. 398, 200.

  6